OFICJALNA STRONA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PTASZKOWEJ


Strona www.ptaszkowa.pl

Aktualności:


Bieżące wydarzenia związane z OSP Ptaszkowa zamieszczane są na Profilu FB Jednostki. Zapraszamy do odwiedzenia.11 listopada 2021:

11 listopada - Święto Niepodległej

Wciągnięciem na maszt biało-czerwonej flagi oraz odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego przez Strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej obok remizy rozpoczęły się w Ptaszkowej obchody 103 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Mszę Świętą w intencji Ojczyzny odprawił ks. proboszcz Józef Kmak. Mszę św. koncelebrowali ks. prałat Janusz Kiełbasa oraz ks. Mariusz Bawołek. Po Mszy świętej ks. Mariusz Bawołek poprowadził swoistą „Lekcja historii” – przedstawił prezentację pokazującą historię Polski od czasów sarmackich, poprzez wojny polsko-tureckie, panowanie Jana II Sobieskiego oraz jego zwycięstwo pod Wiedniem, rządy Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, rozbiory Polski, Konstytucję 3 Maja, aż po I Wojnę Światową, powstanie Legionów i objęcie przez Józefa Piłsudskiego funkcji Naczelnika Państwa. W prezentacji nie zabrakło fragmentów filmów przedstawiających ważne dla Ojczyzny wydarzenia. Zarówno podczas Mszy Świętej jak i „Lekcji historii” mogliśmy słuchać pieśni i piosenek w wykonaniu Parafialnego Zespołu Muzycznego.

Kolejnym punktem obchodów Święta Niepodległości było wyjście druhów OSP Ptaszkowa na Jaworze, posadzenie dębu na pamiątkę 100 lecie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, zapalenie znicza przy tablicy poświęconej Św. Janowi Pawłowi II, udekorowanie platformy widokowej biało-czerwonymi flagami oraz odśpiewanie o godz. 12.00 hymnu państwowego na platformie widokowej. Uroczystości na Jaworzu poprowadził Prezes OSP Ptaszkowa Damian Michalik, gośćmi byli: dh Paweł Motyka – Prezes ZOP ZOSP w Nowym Sączu, Andrzej Poręba – Zastępca Wójta gminy Grybów, ks. kanonik Józef Kmak, Marian Kruczek – Sołtys wsi Ptaszkowa oraz Konstanty Rysiewicz – Prezes Spółki Leśnej.6 listopada 2021:

Cześć Ich pamięci [*][*][*]

Trwając w Oktawie Wszystkich Świętych wybraliśmy się na Cmentarze Parafialne w Grybowie i Ptaszkowej gdzie pochowani są Członkowie i Osoby Zasłużone dla działania Naszej Jednostki.16 października 2021:

W poniedziałek 27 września br. w Teatrze Wielkim w Warszawie zorganizowana została gala finałowa corocznego programu grantowego "ORLEN dla Strażaków". Projekt realizowany jest przez Fundację ORLEN oraz Spółkę PKN ORLEN od roku 2000, a jego celem jest wsparcie jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, przez dofinansowanie zakupu sprzętu do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami na terenie działania tych jednostek. W tegorocznej edycji programu do Fundacji wpłynęło prawie 3 tysiące wniosków, a wsparcie w różnej wysokości otrzymało ogółem 267 jednostek. Wśród obdarowanych jednostek znalazła się Ochotnicza Straż Pożarna w Ptaszkowej, której przedstawiciele odebrali symboliczny czek na kwotę 7 000 złotych na zakup umundurowania bojowego dla członków jednostki. W uroczystej Gali udział wzięli m.in. Premier Mateusz Morawiecki, Prezes Zarządu PKN Orlen Daniel Obajtek oraz nadbryg. Andrzej Bartkowiak Komendant Główny PSP. Fundacja Orlen w ramach programu "ORLEN dla Strażaków" przyznała już do tej pory ok. 1900 darowizn na doposażenie jednostek przyczyniając się do poprawy ich gotowości bojowej, skuteczniejszą pomoc potrzebującym i zwiększenie bezpieczeństwa.16 października 2021:

W ramach Programu Priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych" - podpisaliśmy umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o dofinansowaniu realizacji zadania: Zakup umundurowania specjalnego dla strażaków OSP Ptaszkowa. Planowany koszt kwalifikowany Zadania wynosi 19 190 złotych, z czego kwota dotacji ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 9 595 złotych. Termin realizacji zadania to 29.10.2021 r. - a zakres rzeczowy Zadania to zakup 7 kompletów ubrań specjalnych.

www.wfos.krakow.pl, https://nfosigw.gov.pl


29 czerwca 2021:
Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że w dniu 28 czerwca br. odszedł do wieczności nasz druh honorowy ś.p. Edward Bagnicki (r.1952) zam. w Białej Wyżnej.
Swoją działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej w Ptaszkowej rozpoczął w roku 1972. Ukończył kurs szeregowych i dowódców sekcji. Brał udział w wielu akcjach ratowniczych na terenie naszej miejscowości i gminy. Uczestniczył w ćwiczeniach i zawodach sportowo-pożarniczych. Żegnamy kolegę zawsze chętnego do pomocy, zaangażowanego w społeczne prace remontowe przy modernizacji i rozbudowie remizy. Dziękujemy za wszelkie dobro wyświadczone przez Ciebie dla naszej społeczności. Za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej dh Edward wyróżniony był: Brązowym (1995), Srebrnym (1999) i Złotym (2005) Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Rodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia. Cześć Jego Pamięci!


20 czerwca 2021:
Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że w dniu 18 czerwca br. w wieku 92 lat odszedł do wieczności nasz druh honorowy ś.p. Ludwik Wysowski. Działalność w OSP Ptaszkowa druh Ludwik rozpoczął w roku 1961. Z racji zamieszkania niedaleko remizy podjął się dostarczania posiadanego w gospodarstwie konia i powożenia zaprzęgiem konnym z podwodą sikawki do akcji gaśniczych. Mimo nieraz skrajnych warunków atmosferycznych (deszcz, burze, zamiecie) w dzień czy w nocy, aktywnie brał udział w wyjazdach do gaszenia pożarów w latach 60-tych i 70-tych, aż do chwili doposażenia jednostki w samochód Żuk. Ale jeszcze w latach późniejszych, z zaprzęgiem konnym i podwodą sikawki służył w ostatniej posłudze zmarłym druhom OSP przewożąc ich na miejsce wiecznego spoczynku. Jak tylko zdrowie Mu pozwalało uczestniczył w życiu jednostki, w zebraniach, zbiórkach i uroczystościach. Za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej ś.p. druh Ludwik Wysowski wyróżniony był: Srebrnym Krzyżem Zasługi (r. 2005), Brązowym (r.1998), Srebrnym (r.2003) i Złotym (r.2010) Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Rodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia. Cześć Jego Pamięci!


22 listopada 2020:
Z żalem i smutkiem informujemy o śmierci członka naszej jednostki ś.p. dh Stefana Rysiewicza (r.1937). Dh Stefan był członkiem wspierającym OSP Ptaszkowa od roku 1981, a od roku 2017 członkiem honorowym. Za zasługi dla rozwoju ochrony przeciwpożarowej wyróżniony był: Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Msza pogrzebowa za ś.p. Stefana odprawiona zostanie 23 listopada br. o godzinie 14-tej w zabytkowym kościele w Ptaszkowej. Druhu Stefanie - dziękujemy za wszelkie dobro wyświadczone przez Ciebie dla naszej społeczności. Wieczne odpoczywanie racz Ci dać Panie!


9 listopada 2020:
Z żalem i smutkiem informujemy o śmierci członka naszej jednostki ś.p. dh Stanisława Pałubiaka (r.1933). Dh Stanisław był członkiem ochotniczej straży pożarnej od roku 1960, ukończył kurs dowódców, brał udział w wielu akcjach ratowniczych. Wchodził w skład pocztu sztandarowego godnie reprezentując naszą jednostkę na wielu uroczystościach. Od roku 2011 był naszym członkiem honorowym. Za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej wyróżniony był: Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Msza pogrzebowa za ś.p. Stanisława odprawiona zostanie w dniu 11 listopada br. o godzinie 14.00 w naszym zabytkowym kościele. Cześć Jego Pamięci!


29 lutego 2020:
Z żalem i smutkiem informujemy, ze w dnia 28 lutego w wieku 60 lat zmarł ś.p. dh Maciej Bochenek członek czynny OSP w Ptaszkowej. Ze strażą pożarną związany był od roku 2005 kontynuując tradycje strażackie swojego dziadka Macieja - członka komitetu założycielskiego naszej OSP. Tracimy kolegę zawsze chętnego do pomocy, zaangażowanego w prace społeczne na rzecz straży pożarnej i naszej miejscowości. Za zasługi na rzecz rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz sportów obronnych odznaczony był Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa oraz Brązowym Medalem za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju. Zawsze uśmiechnięty - taki pozostanie w naszej pamięci !


2 czerwca 2019:

Ratownictwo wysokościowe w OSP

2 czerwca zakończyło się trzydniowe szkolenie z ratownictwa wysokościowego w którym uczestniczyło 12 strażaków z jednostek OSP KSRG. Temat szkolenia obejmował m.in. poznanie sprzętu wykorzystywanego w działaniach ratownictwa wysokościowego, techniki wiązania węzłów, budowę stanowisk ratowniczych, techniki dotarcia do osoby poszkodowanej, samoratowanie, techniki ratownicze i ewakuacyjne z praktycznym wykorzystaniem obiektów jak: dach, urwisko, studnia czy wieża widokowa. Szkolenie praktyczne prowadzone jest na obiektach w Ptaszkowej (Szkoła Podstawowa Nr 2, remiza OSP, wieża widokowa na Jaworzu) oraz na obiektach JRG PSP Nr 1 w Nowym Sączu. Szkolenie prowadzili instruktorzy ratownictwa wysokościowego.

Zdjęcia ze szkolenia na stronie: www.ptaszkowa.pl

1 maja 2019:

Msza Św. w intencji OSP

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej zaprasza wszystkich członków jednostki na Mszę Świętą w intencji żywych i zmarłych członków OSP - która odprawiona zostanie w dniu 4 maja (sobota) o godzinie 18.00. Zbiórka przy remizie o godzinie 17.30.

19 stycznia 2019:

Zwycięstwo dziewcząt z MDP w zawodach pożarniczych

19 stycznia na Hali Sportowej w Brzeznej przeprowadzono V Halowe Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP im. Antoniego Bieniasa w których wystartowało 65 drużyn młodzieżowych, a wśród nich dwie nasze drużyny: dziewcząt i chłopców. Nasza drużyna dziewcząt zwyciężyła w klasyfikacji drużynowej w tej kategorii, a najlepszy wynik indywidualny osiągnęła również nasza zawodniczka Patrycja Kiełbasa. Ekipa chłopców zajęła 8 miejsce w klasyfikacji drużynowej, a indywidualnie najlepsze miejsce IV zajął Jakub Skrzypiec.
Zdjęcia w galerii na stronie:www.ptaszkowa.pl

8 stycznia 2019:

Walne Zebranie OSP

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Ptaszkowej zawiadamia i zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2018 - które odbędzie się w sobotę, 19 stycznia br. o godzinie 16.00 - w remizie OSP. Zapraszamy!


:

Ochotnicy w hołdzie Bohaterom

W 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości zmienił się wygląd naszej remizy OSP a także platformy widokowej na Jaworzu - zostały przystrojone w biało-czerwone barwy. Wszystko za sprawą strażaków naszej OSP i członków Klubu Honorowych Dawców Krwi działającego przy OSP, którzy w ramach obchodów rocznicowych zorganizowali Rajd pod hasłem: "Ochotnicy w hołdzie Bohaterom".

Rajd rozpoczął się Mszą Świętą w kościele parafialnym i błogosławieństwem dla uczestników Rajdu. Następne etapy rajdu to:

 • miejsce śmierci Stanisława Leszczyc-Przywary gdzie zapalono znicze, złożono wiązankę kwiatów, wysłuchano życiorysu Stanisława Leszczyc-Przywary i odśpiewano Hymn Polski
 • pomnik św. Jana Pawła II przy zabytkowym kościele, gdzie dla upamiętnienia 40-tej rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża zapalono znicze
 • platforma widokowa na Jaworzu gdzie umieszczono 32 metrową biało-czerwoną flagę na balustradzie platformy widokowej, a o godzinie 12-tej odpalono białe i czerwone flary a następnie odśpiewano Hymn Polski
 • obelisk poświęcony św. Janowi Pawłowi II - gdzie złożono wiązankę kwiatów i odczytano okolicznościowy wiersz autorstwa Pana Stanisława Roli
 • pamiątkowy krzyż na trasie przemarszu gdzie odmówiono modlitwę w intencji Ojczyzny i jej Bohaterów.

  Rajd zakończyło ognisko w którym uczestniczyli również turyści przechodzący trasą na wieżę widokową. Organizatorzy Rajdu dziękują wszystkim którzy przyczynili się do organizacji Rajdu a w szczególności: Parafii Ptaszkowa, Panu Stanisławowi Roli, P. Izabeli Zaczyk, PKS Jaworze oraz KGW z Ptaszkowej.

  Zdjęcia z rajdu na stronie: www.ptaszkowa.pl

 • 27 lipca 2018:

  MDP na całodobowej "służbie"

  26 lipca br. dla 22 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zorganizowano jednodniowe zgrupowanie pod hasłem: "MDP w remizie przez 24H". Podczas trwającego cała dobę zgrupowania członkowie MDP podzieleni na 3 plutony: bojowy, medyczny i gospodarczy uczestniczyli w zajęciach adekwatnych do przydziału, a więc m.in:
 • zajęcia szkoleniowe: zasady służby wewnętrznej, musztra, zachowanie się podczas pożarów i innych zdarzeń, zasady powiadamiania służb ratowniczych, zapoznanie ze sprzętem bojowym, zasady zachowania w lesie
 • zajęcia medyczne: zasady zachowania przy różnego rodzaju wypadkach losowych, zapoznanie i obsługa sprzętu do udzielania pomocy medycznej, udzielanie pierwszej pomocy
 • zajęcia gospodarcze: sprzątanie w remizie, przygotowanie posiłków, mycie naczyń itd.
  Podczas zgrupowania zaplanowano również czas na zajęcia sportowe, czy kolację w lesie przy ognisku. Podczas spędzonej w remizie nocy młodzież przeżyła m.in. nocny alarm a po pobudce odbyła poranną zaprawę.

  Dziękujemy młodzieży za udział, a opiekunom za poświęcony czas i fachowe przygotowanie zgrupowania.
  Więcej informacji i zdjęcia na stronie: http://www.ptaszkowa.pl/2018/07/27/mdp-na-calodobowej-sluzbie/ • starsze 

  powrót do góry
  Z wyjazdów:

  Usuwanie śniegu
  z Ośrodka Zdrowia
  2013-01-30  Usuwanie szerszeni
  2012-08-23  Pożar trawy
  2012-03-17  Udrożnianie przepustu
  2012-02-25  2010-07-16
  Pożar suchej trawy

  2010-05-01
  Wypadek drogowy

  2010-01-19
  Kolizja drogowa

  2009-08-23
  Likwidacja skutków opadów
  (Filmy avi:)
  2007-09-13
  Usuwanie szerszeni

  2007-04-26
  Usuwanie mszyc


  Straż oczami dzieci: