OFICJALNA STRONA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PTASZKOWEJ


Strona www.ptaszkowa.pl

Aktualności:6 lutego 2017:Na pierwszych w tym roku zawodach sportowych - III Halowym Turnieju MDP w Brzeznej bardzo dobre wyniki i miejsca na podium zajęli młodzi strażacy z naszej OSP. Drużyna dziewcząt zajęła miejsce I drużynowo, a drużyna chłopców miejsce II. W klasyfikacji indywidualnej dziewcząt miejsce I zajęła Aleksandra Król a miejsce II Magdalena Wysowska. Wśród chłopców najlepsze miejsca indywidualnie zajęli: Ogorzałek Jakub -IV i Widlak Sylwester VI.

Zdjęcia z zawodów na stronie www.psp-nowysacz.pl

22 stycznia 2017:

21 stycznia w remizie OSP odbyło się Walne Zgromadzenie wszystkich członków OSP Ptaszkowa. Oprócz czynnych członków, druhen i druhów oraz członków wspierających na spotkanie przybyli zaproszeni goście. W śród nich wicestarosta Antoni Koszyk, Komendant Miejski PSP st. bryg. Janusz Basiaga, Radni Gminy Grybów, Ks. proboszcz Józef Kmak oraz prezes LOK "Snajper" Józef Fiut.

Podczas zebrania prowadzonego przez Wiceprezesa Miejsko-Gminnego związku OSP Pawła Wysowskiego sprawozdanie z działalności jednostki za rok poprzedni złożył wicerezes OSP Ptaszkowa Leszek Janusz. Sprawozdaniu towarzyszyła prezentacja zdjęć z omawianych wydarzeń. Druhna Monika Szubryt złożyła sprawozdanie z finansów jednostki a Pan Stanisław Król złożył sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, której jest przewodniczącym. Wyróżniający się druhny i druhowie zostali odznaczeni, wręczono również odznaczenia za wysługę lat. Zebrani członkowie jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi OSP za rok 2016. Zarząd przedstawił plan działań na kolejny rok. Jednym z głównych będzie staranie o pozyskanie środków na zakup nowego samochodu bojowego. Tego zakupu życzyli i pomoc w staraniach o zdobycie na niego środków życzyli również w swoich wystąpieniach przybyli goście. Na koniec nie zabrakło tradycyjnego, wesołego punktu programu; "A tak to bywało..."

Podczas zebrania wśród członków OSP przeprowadzona została zbiórka dla małej Milenki Michalik – córki członków naszej OSP Natalii i Karola. Jednostka jak co roku zachęca do przekazania 1% podatku na swój cel, jednak w tym roku zadecydowano, że te środki bardziej przydadzą się właśnie Milence i jej Rodzicom.

Galeria zdjęć na stronie: www.ptaszkowa.pl11 stycznia 2017:Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Ptaszkowej zawiadamia wszystkich członków jednostki, że walne zebranie sprawozdawcze odbędzie się w dniu 21 stycznia (sobota) o godzinie 15.00 w remizie OSP. Obowiązuje umundurowanie galowe.

28 grudnia 2016:
Na tradycyjnym dzieleniu się opłatkiem spotkali się w remizie OSP w Ptaszkowej strażacy jednostek OSP z terenu miasta i gminy Grybów. Swoja obecnością spotkanie zaszczycili m.in.: Senator RP Pan Stanisław Kogut, Pan Wicestarosta Antoni Koszyk, Komendant Miejski PSP Pan st.bryg. Janusz Basiaga i jego zastępca Pan st.bryg. Paweł Motyka, Burmistrz Grybowa Pan Paweł Fyda, Wójt gminy Grybów Pan Piotr Krok, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Józef Góra, ksiądz proboszcz Józef Kmak, Pan Marian Chronowski W-ce Prezes ZOMG ZOSP, Pan Piotr Wysowski Komendant Miejsko-Gminny OSP,radni z Ptaszkowej: Pani Maria Michalik i Pan Marian Kruczek. Spotkanie opłatkowe było także okazją do dokonania podsumowania działalności jednostek OSP gminy Grybów w mijającym 2016 roku, które przedstawili: Pan Paweł Fyda - Prezes Zarządu OMG ZOSP oraz Pan Piotr Wysowski Komendant Miejsko-Gminny OSP. Zaproszeni goście dziękowali strażakom za współpracę i zaangażowanie w ratowanie życia i mienia, a także za udział w życiu społeczności lokalnych miejscowości, gminy i powiatu. W świąteczno-noworoczny nastrój wszystkich uczestników spotkania wprowadzili kolędnicy z zespołu Echo Jaworza. Organizatorem spotkania byli: Gmina Grybów, Zarząd Miesko-Gminny ZOSP RP w Grybowie i OSP w Ptaszkowej.


3 grudnia 2016:
Delegacja Zarządu OSP w Ptaszkowej wraz z pocztem sztandarowym oraz ks. Proboszczem Józefem Kmakiem udała się do Krakowa, by w Bazylice św. Floriana uczestniczyć w mszy świętej i odebrać przyznane naszej wspólnocie relikwie patrona strażaków św. Floriana. W mszy świętej i uroczystym przekazaniu relikwii uczestniczył również nasz rodak ks. dr Kazimierz Stelmach. Pomyślne zakończenie starań o przekazanie relikwii do naszego nowego kościoła zawdzięczamy siostrze Stanisławie Ząber ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, oraz ks. Prałatowi Grzegorzowi Szewczykowi Proboszczowi Bazyliki św. Floriana w Krakowie. Uroczyste wprowadzenie relikwii św. Floriana do naszego kościoła nastąpi w roku 2017.
Więcej informacji i zdjęć na stronie: www.ptaszkowa.pl


25 września 2016:

Na zakończenie okresu tegorocznych startów w zawodach pożarniczych - w sobotę 24 września br. na terenie przy GOK w Ptaszkowej przeprowadzono Trójbój sportowo-obronny - dla jednostek OSP z terenu gminy Grybów. Czteroosobowe drużyny rywalizowały w trzech konkurencjach: strzelaniu z karabinka sportowego, rzut granatem do celu i rzut lotkami do tarczy. O końcowej klasyfikacji decydowała suma punktów drużyny za wszystkie konkurencje.

Przed rozpoczęciem zawodów minutą ciszy uczczono pamięć Ś.p. Szczepana Sikoń - zmarłego Prezesa OSP Mogilno.

Wyniki końcowe zawodów: Dziewczęta:
 • Drużynowo:
  • I m. OSP Ptaszkowa I - 264 pkt.
  • II m. OSP Ptaszkowa 2 - 223 pkt.
  • III m. - OSP Grybów Biała - 153 pkt.
 • Indywidualnie: I m. - Katarzyna Chronowska (Ptaszkowa) - 264 pkt.
Chłopcy:
 • Drużynowo:
  • I m. OSP Ptaszkowa - 347 pkt.
  • II m. OSP Cieniawa - 306 pkt.
  • III m. OSP Stara Wieś i OSP Biała Niżna - 274 pkt.
 • Indywidualnie I m. - Sylwester Widlak (Ptaszkowa) - 98 pkt.
Kobiety:
 • Drużynowo:
  • I m. - OSP OSP Stara Wieś - 310 pkt.
  • II m. OSP Krużlowa Wyżna - 295 pkt.
 • Indywidualnie: I m. Diana Dwojak (Stara Wieś) - 88 pkt.
Mężczyźni:
 • Drużynowo:
  • I m. OSP Grybów Biała - 323 pkt.
  • II m. OSP Ptaszkowa - 311 pkt.
  • III m. - OSP Cieniawa 306 pkt.
 • Indywidualnie: I m. Marcin Liszka (Grybów Biała) - 99 pkt.

W trakcie zawodów przeprowadzono również konkurencje towarzyszące tj. strzelanie z karabinka sportowego w kategorii "open" oraz konkurs strzelecki dla par małżeńskich.

Organizatorem tych corocznych już zawodów byli: Gmina Grybów, ZMG ZOSP RP w Grybowie, Klub LOK "Snajper" z Nowego Sącza oraz OSP i Sołectwo Ptaszkowa.

Fundatorami pucharów, upominków dla par małżeńskich i gadżetów dla najmłodszych uczestników zawodów byli: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Gmina Grybów, MORD w Nowym Sączu,

Firma GOSDROB Family Nowy Sącz oraz Inspektorat ds. bezpieczeństwa w ruchu kolejowym w Nowym Sączu.

Swoją obecnością zawody wzbogacili: Pan Piotr Krok Wójt Gminy Grybów, Pan Andrzej Poręba Z-ca Wójta, Pani Maria Michalik Radna Gminy Grybów oraz Ks. proboszcz Józef Kmak.22 września 2016:Arena Narciarska Jaworki-Homole w Szczawnicy była terenem dwudniowych zmagań 80-ciu drużyn strażackich na IV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowo-Pożarniczej Strażaków OSP. W każdym dniu zawodów 18 i 19 września br. drużyny w trudnym terenie, na stoku narciarskim, miały do pokonania 12 różnych zadań technicznych, sprawnościowych i siłowych jak np: wejście po drabinie, łączenie węży, transport poszkodowanego na noszach, przenoszenie worków z piaskiem, bieg z aparatem powietrznym, przetaczanie opony, pokonanie tunelu itp. Naszą jednostkę reprezentowały 2 drużyny: męska i kobieca i obydwie spisały się bardzo dobrze. Drużyna kobiet w klasyfikacji końcowej zajęła miejsce I, a drużyna męska miejsce VI. Imprezę, której towarzyszyło wiele dodatkowych atrakcji jak: wybory Miss Strażackiej, stoiska producentów sprzętu pożarniczego, zawody w jedzeniu kiełbasy na czas, występ kapeli góralskiej itp. - zorganizowali Panowie Dariusz i Zbigniew Tokarscy, oraz ZW ZOSP RP woj. małopolskiego przy współpracy Areny Narciarskiej i Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.
Zdjęcia z olimpiady na stronie: www.pieniny24.pl

5 sierpnia 2016:
Z żalem i smutkiem informujemy że w dniu 2 sierpnia w wieku 56 lat zmarł ś.p.Maciej Michalik - członek czynny OSP w Ptaszkowej.

Swoją działalność w OSP rozpoczął w roku 2000 jako kierowca-mechanik - wyjeżdżając często do działań ratowniczych na terenie gminy Grybów. Przez lata pracy w OSP był zaangażowany we wszelkie prace naprawcze i remontowe: na zapleczu kuchennym, przy sprzęcie pożarniczym a zwłaszcza przy samochodach.

Zawsze chętny do pomocy - był wykonawcą wielu adaptacji i przeróbek usprawniających działanie sprzętu i zaplecza technicznego w remizie OSP. Za działalność na rzecz rozwoju ochrony przeciwpożarowej został odznaczony Brązowym i Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

Zawsze uśmiechnięty, koleżeński i powszechnie lubiany - taki pozostanie w naszej pamięci!


19 czerwca 2016:

Trzy razy podium dla OSP Ptaszkowa

W sobotę 18 czerwca na stadionie OSiR w Gorlicach przeprowadzono Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP i MDP wg regulaminu CTIF w których wystąpiły drużyny: męskie, kobiece, chłopięce i dziewczęce reprezentujące wszystkie powiaty województwa małopolskiego. Powiat nowosądecki reprezentowały aż 4 dziesięcioosobowe zespoły z OSP Ptaszkowa.

Zawody obejmowały dwie konkurencje: ćwiczenie bojowe oraz sztafetę pożarniczą. W końcowej klasyfikacji zawodów aż trzy zespoły z Ptaszkowej zajęły miejsca na podium: drużyna kobieca zajęła miejsce II, drużyny: męska i chłopców zajęły miejsca III, a drużyna dziewcząt miejsce V.


16 czerwca 2016:

OSP Ptaszkowa na IV Zjeździe Sądeczan

W ramach IV Zjazdu Sądeczan organizowanego 12 czerwca na błoniach w Starym Sączu strażacy OSP Ptaszkowa uczestniczyli z pocztem sztandarowym w uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej przez ks.kardynała Stanisława Dziwisza.

Po Mszy Św. nasza drużyna sportowa OSP wystartowała w towarzyszących imprezie zawodach na strażackim torze przeszkód. Po błędzie technicznym skutkującym 5 pkt. karnymi nasz zespół w końcowej klasyfikacji zawodów uplasował się na drugim miejscu w gronie 11 startujących drużyn. W zawodach zwyciężyli strażacy z OSP Krużlowa Wyżna. Gratulujemy!


29 maja 2016:

Dzień Strażaka

Jak co roku – ale w całkiem nowych okolicznościach – druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Ptaszkowej zgromadzili się w nowym kościele parafialnym aby za wstawiennictwem naszego patrona św. Floriana u stóp Matki Bożej Radosnej modlić się za żywych i zmarłych członków naszej jednostki, a także o błogosławieństwo na co dzień w tej niełatwej a zarazem pięknej służbie. W tym roku Dzień Strażaka w Ptaszkowej został przeniesiony na 29 maja ze względu na dużą ilość różnych innych uroczystości (Misje Święte, Przeniesienie Obrazu, Dedykacja kościoła, festyn parafialny) na początku maja.

Czytaj więcej...


26 maja 2016:

Z a p r o s z e n i e

Zarząd OSP zaprasza wszystkich członków jednostki na Mszę Świętą w intencji żywych i zmarłych członków OSP Ptaszkowa – która odprawiona zostanie w dniu 29 maja o godzinie 14.00 w nowym kościele. Zbiórka przy remizie OSP o godz. 13. 30.

25 maja 2016:
Doceniając ofiarną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców, starosta nowosądecki Marek Pławiak przekazał Komendzie Miejskiej PSP i jednostkom OSP z powiatu nowosądeckiego sprzęt o wartości blisko 30 tys. złotych (4 zestawy ratownictwa medycznego, system selektywnego wywoływania, skafandry suche, pilarkę spalinową, maszt oświetleniowy, oraz elementy toru przeszkód na zawody MDP). Wśród ośmiu jednostek OSP które pozyskały nowy sprzęt była również nasza jednostka, która wzbogaciła się o nową walizkę ratownictwa medycznego OSP R-1 z zestawem do tlenoterapii. W spotkaniu zorganizowanym 25 maja 2016 w starostwie powiatowym uczestniczyli także: wicestarosta Antoni Koszyk, członkowie Zarządu Powiatu, oraz kierownik i pracownicy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.


6 maja 2016:W najnowszym magazynie "STRAŻAK" zamieszczony jest artykuł o Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej z Ptaszkowej!. U nas do poczytania: Część pierwsza artykułu, oraz część druga.

21 lutego 2016:W hali sportowej w Jordanowie przeprowadzony został jubileuszowy X Turniej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych "Jordanów 2016" - w którym wystartowało 143 zawodników - członków MDP i 28 pięcioosobowych drużyn - w tym 2 nasze drużyny w kategorii gimnazjum: dziewczęta i chłopcy. W klasyfikacji końcowej zawodów nasze zespoły spisały się bardzo dobrze, zajmując miejsca tuż za podium. Dziewczęta zajęły miejsce IV, a chłopcy miejsce V. Najlepsze wyniki indywidualne osiągnęli: Katarzyna Chronowska - miejsce 8, Magdalena Wysowska - miejsce 13, a wśród chłopców: Jakub Ogorzałek - miejsce 13, a Patryk Widlak - miejsce 16.starsze nowsze najnowsze

powrót do góry

Z wyjazdów:

Usuwanie śniegu
z Ośrodka Zdrowia
2013-01-30Usuwanie szerszeni
2012-08-23Pożar trawy
2012-03-17Udrożnianie przepustu
2012-02-252010-07-16
Pożar suchej trawy

2010-05-01
Wypadek drogowy

2010-01-19
Kolizja drogowa

2009-08-23
Likwidacja skutków opadów
(Filmy avi:)
2007-09-13
Usuwanie szerszeni

2007-04-26
Usuwanie mszyc


Straż oczami dzieci: