OFICJALNA STRONA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PTASZKOWEJ


Strona www.ptaszkowa.pl

Aktualności:1 lipca 2017: W V Powiatowym Zlocie Drużyn Młodzieżowych w Łącku wzięło udział 61 drużyn a w tym dwie nasze drużyny: dziewcząt i chłopców. Zlot to nie tylko sportowa zabawa, ale również edukacja o co zadbali organizatorzy zlotu czyli ZP ZOSP RP. Drużyny miały do pokonania 4 kilometrową trasę na której odbywały zajęcia szkoleniowe i wypełniały testy sprawdzające przyswojoną wiedzę min. o patronie strażaków, o hymnie Związku OSP, z ratownictwa wodnego, czy pierwszej pomocy medycznej. Był również poczęstunek a każdy z uczestników otrzymał okolicznościową koszulkę.
25 czerwca 2017:Drużyny kobieca i męska startowały w IX Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP w Podegrodziu będących równocześnie zawodami kwalifikującymi zwycięskie zespoły do zawodów wojewódzkich. W klasyfikacji końcowej zawodów po przeprowadzeniu trzech konkurencji tj. musztry, sztafety pożarniczej i ćwiczeń bojowych - drużyna kobieca zajęła miejsce IV (startowało 11 drużyn), natomiast drużyna męska zajęła miejsce III (startowało 16 drużyn).

4 czerwca 2017:W Grybowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP w których wystartowały również nasze drużyny: kobieca i męska. Zawody obejmowały 3 konkurencje: musztrę, sztafetę pożarniczą i ćwiczenia bojowe. W klasyfikacji końcowej zawodów po wszystkich konkurencjach - obydwie nasze drużyny zajęły miejsca pierwsze i równocześnie kwalifikację do zawodów powiatowych, które odbędą się dnia 25 czerwca br. w Podegrodziu.

Zdjęcia w galerii na stronie: www.ptaszkowa.pl


28 maja 2017:
Na przeprowadzonych podczas V Zjazdu Sądeczan w Starym Sączu zawodach drużyn strażackich - nasza drużyna zajęła miejsce II i nagrodę - czek na kwotę 1500 złotych. Zwyciężyła drużyna z OSP Krużlowa Wyżna. Gratulacje!


27 maja 2017:

Podczas tegorocznej "Majówki pod Jaworzem" dużym zainteresowaniem cieszyły się konkurencje sprawnościowe przygotowane przez naszą jednostkę: ścianka wspinaczkowa obsługiwana przez druhów z OSP Pcim, oraz sprawnościowe tory przeszkód dla dzieci i dorosłych. Dzieci miały do pokonania: ściankę, tunel, musiały wodą napełnić zbiornik oraz wykonać slalom między tyczkami. Na dorosłych przygotowano tor z elementami sprawnościowymi i siłowymi: cięcie drzewa piłką ręczną, przenoszenie opon, przenoszenie worków z piaskiem, napełnianie wodą beczki, oraz slalom z obciążeniem. Dla wszystkich uczestników startujących oczywiście w ubraniach strażackich przygotowano upominki, a dla zwycięzców konkurencji nagrody.

Dochód z tegorocznej imprezy organizatorzy postanowili przeznaczyć na zakup samochodu dla naszej OSP. Wszystkim za udział, wsparcie i pomoc w każdej postaci oraz wspaniałą zabawę - dziękujemy!23 kwietnia 2017:

Apel Ochotniczej Straży Pożarnej w Ptaszkowej
Drodzy Mieszkańcy!

Ochotnicza Straż Pożarna w Ptaszkowej działa już prawie 87 lat. Strażacy służą i nadal chcą służyć. By móc kontynuować tą misję potrzebny jest odpowiedni sprzęt i samochód. Obecnie posiadany samochód Mercedes ma już 44 lata i w każdej chwili może odmówić posłuszeństwa. Dlatego podjęto starania o zakup dla naszej jednostki nowszego samochodu.

Starania przyniosły efekt w postaci dotacji w kwocie 170 tysięcy złotych z Urzędu Gminy. Kwota ta w 70 procentach zaspokaja koszt zakupu używanego samochodu o odpowiednich parametrach. Jednostka OSP w najbliższym czasie musi pozyskać brakującą kwotę.

Wierząc w zrozumienie tej szczególnej sytuacji i szczególnego celu, w najbliższą sobotę to jest 29 kwietnia, strażacy udadzą się do wszystkich domów z prośbą o wsparcie finansowe zakupu samochodu.

Wpłaty można również przesyłać na konto OSP nr
23 8797 0003 0000 0013 3926 0001

Za każdą pomoc i wsparcie z góry serdecznie dziękujemy.


W imieniu strażaków:
Czesław Hajduga – Prezes OSP15 kwietnia 2017:
Przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ptaszkowej powstał Kluba target="_blank" href="galerie/2017-04-15-klub/HDK.jpg"> Honorowych Dawców Krwi PCK zrzeszający strażaków członków OSP jak również wszystkie osoby chętne do honorowego oddawania krwi - najpiękniejszego humanitarnego daru. Wybrano Zarząd i przyjęto plan działalności.
Wszystkich chętnych do honorowego oddawania krwi zapraszamy do zapisów do naszego Klubu - kontakt na nr telefonu: 500 592 274 (Prezes Klubu), 505 585 232 (Sekretarz Klubu).


26 marca 2017:
W Jordanowie przeprowadzony został XI Turniej Halowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w którym wystartowało ogółem 154 zawodników z 30 drużyn w kategorii szkół podstawowych i gimnazjum. Przeprowadzono klasyfikację indywidualną i drużynową. Nasze dwie drużyny startujące w kategorii gimnazjum zajęły: drużyna dziewcząt miejsce III, drużyna chłopców miejsce VI. Spośród naszych zawodników najlepsze miejsca indywidualnie zajęli: dziewczęta - Magdalena Wysowska m. 6, Katarzyna Król m. 9, Katarzyna Chronowska m. 11, chłopcy: Jakub Ogorzałek m. 13, Dawid Siedlarz m.14, Sylwester Widlak m.15


6 lutego 2017:Na pierwszych w tym roku zawodach sportowych - III Halowym Turnieju MDP w Brzeznej bardzo dobre wyniki i miejsca na podium zajęli młodzi strażacy z naszej OSP. Drużyna dziewcząt zajęła miejsce I drużynowo, a drużyna chłopców miejsce II. W klasyfikacji indywidualnej dziewcząt miejsce I zajęła Aleksandra Król a miejsce II Magdalena Wysowska. Wśród chłopców najlepsze miejsca indywidualnie zajęli: Ogorzałek Jakub -IV i Widlak Sylwester VI.

Zdjęcia z zawodów na stronie www.psp-nowysacz.pl

22 stycznia 2017:

21 stycznia w remizie OSP odbyło się Walne Zgromadzenie wszystkich członków OSP Ptaszkowa. Oprócz czynnych członków, druhen i druhów oraz członków wspierających na spotkanie przybyli zaproszeni goście. W śród nich wicestarosta Antoni Koszyk, Komendant Miejski PSP st. bryg. Janusz Basiaga, Radni Gminy Grybów, Ks. proboszcz Józef Kmak oraz prezes LOK "Snajper" Józef Fiut.

Podczas zebrania prowadzonego przez Wiceprezesa Miejsko-Gminnego związku OSP Pawła Wysowskiego sprawozdanie z działalności jednostki za rok poprzedni złożył wicerezes OSP Ptaszkowa Leszek Janusz. Sprawozdaniu towarzyszyła prezentacja zdjęć z omawianych wydarzeń. Druhna Monika Szubryt złożyła sprawozdanie z finansów jednostki a Pan Stanisław Król złożył sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, której jest przewodniczącym. Wyróżniający się druhny i druhowie zostali odznaczeni, wręczono również odznaczenia za wysługę lat. Zebrani członkowie jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi OSP za rok 2016. Zarząd przedstawił plan działań na kolejny rok. Jednym z głównych będzie staranie o pozyskanie środków na zakup nowego samochodu bojowego. Tego zakupu życzyli i pomoc w staraniach o zdobycie na niego środków życzyli również w swoich wystąpieniach przybyli goście. Na koniec nie zabrakło tradycyjnego, wesołego punktu programu; "A tak to bywało..."

Podczas zebrania wśród członków OSP przeprowadzona została zbiórka dla małej Milenki Michalik – córki członków naszej OSP Natalii i Karola. Jednostka jak co roku zachęca do przekazania 1% podatku na swój cel, jednak w tym roku zadecydowano, że te środki bardziej przydadzą się właśnie Milence i jej Rodzicom.

Galeria zdjęć na stronie: www.ptaszkowa.pl11 stycznia 2017:Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Ptaszkowej zawiadamia wszystkich członków jednostki, że walne zebranie sprawozdawcze odbędzie się w dniu 21 stycznia (sobota) o godzinie 15.00 w remizie OSP. Obowiązuje umundurowanie galowe.

28 grudnia 2016:
Na tradycyjnym dzieleniu się opłatkiem spotkali się w remizie OSP w Ptaszkowej strażacy jednostek OSP z terenu miasta i gminy Grybów. Swoja obecnością spotkanie zaszczycili m.in.: Senator RP Pan Stanisław Kogut, Pan Wicestarosta Antoni Koszyk, Komendant Miejski PSP Pan st.bryg. Janusz Basiaga i jego zastępca Pan st.bryg. Paweł Motyka, Burmistrz Grybowa Pan Paweł Fyda, Wójt gminy Grybów Pan Piotr Krok, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Józef Góra, ksiądz proboszcz Józef Kmak, Pan Marian Chronowski W-ce Prezes ZOMG ZOSP, Pan Piotr Wysowski Komendant Miejsko-Gminny OSP,radni z Ptaszkowej: Pani Maria Michalik i Pan Marian Kruczek. Spotkanie opłatkowe było także okazją do dokonania podsumowania działalności jednostek OSP gminy Grybów w mijającym 2016 roku, które przedstawili: Pan Paweł Fyda - Prezes Zarządu OMG ZOSP oraz Pan Piotr Wysowski Komendant Miejsko-Gminny OSP. Zaproszeni goście dziękowali strażakom za współpracę i zaangażowanie w ratowanie życia i mienia, a także za udział w życiu społeczności lokalnych miejscowości, gminy i powiatu. W świąteczno-noworoczny nastrój wszystkich uczestników spotkania wprowadzili kolędnicy z zespołu Echo Jaworza. Organizatorem spotkania byli: Gmina Grybów, Zarząd Miesko-Gminny ZOSP RP w Grybowie i OSP w Ptaszkowej.


3 grudnia 2016:
Delegacja Zarządu OSP w Ptaszkowej wraz z pocztem sztandarowym oraz ks. Proboszczem Józefem Kmakiem udała się do Krakowa, by w Bazylice św. Floriana uczestniczyć w mszy świętej i odebrać przyznane naszej wspólnocie relikwie patrona strażaków św. Floriana. W mszy świętej i uroczystym przekazaniu relikwii uczestniczył również nasz rodak ks. dr Kazimierz Stelmach. Pomyślne zakończenie starań o przekazanie relikwii do naszego nowego kościoła zawdzięczamy siostrze Stanisławie Ząber ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, oraz ks. Prałatowi Grzegorzowi Szewczykowi Proboszczowi Bazyliki św. Floriana w Krakowie. Uroczyste wprowadzenie relikwii św. Floriana do naszego kościoła nastąpi w roku 2017.
Więcej informacji i zdjęć na stronie: www.ptaszkowa.pl


25 września 2016:

Na zakończenie okresu tegorocznych startów w zawodach pożarniczych - w sobotę 24 września br. na terenie przy GOK w Ptaszkowej przeprowadzono Trójbój sportowo-obronny - dla jednostek OSP z terenu gminy Grybów. Czteroosobowe drużyny rywalizowały w trzech konkurencjach: strzelaniu z karabinka sportowego, rzut granatem do celu i rzut lotkami do tarczy. O końcowej klasyfikacji decydowała suma punktów drużyny za wszystkie konkurencje.

Przed rozpoczęciem zawodów minutą ciszy uczczono pamięć Ś.p. Szczepana Sikoń - zmarłego Prezesa OSP Mogilno.

Wyniki końcowe zawodów: Dziewczęta:
 • Drużynowo:
  • I m. OSP Ptaszkowa I - 264 pkt.
  • II m. OSP Ptaszkowa 2 - 223 pkt.
  • III m. - OSP Grybów Biała - 153 pkt.
 • Indywidualnie: I m. - Katarzyna Chronowska (Ptaszkowa) - 264 pkt.
Chłopcy:
 • Drużynowo:
  • I m. OSP Ptaszkowa - 347 pkt.
  • II m. OSP Cieniawa - 306 pkt.
  • III m. OSP Stara Wieś i OSP Biała Niżna - 274 pkt.
 • Indywidualnie I m. - Sylwester Widlak (Ptaszkowa) - 98 pkt.
Kobiety:
 • Drużynowo:
  • I m. - OSP OSP Stara Wieś - 310 pkt.
  • II m. OSP Krużlowa Wyżna - 295 pkt.
 • Indywidualnie: I m. Diana Dwojak (Stara Wieś) - 88 pkt.
Mężczyźni:
 • Drużynowo:
  • I m. OSP Grybów Biała - 323 pkt.
  • II m. OSP Ptaszkowa - 311 pkt.
  • III m. - OSP Cieniawa 306 pkt.
 • Indywidualnie: I m. Marcin Liszka (Grybów Biała) - 99 pkt.

W trakcie zawodów przeprowadzono również konkurencje towarzyszące tj. strzelanie z karabinka sportowego w kategorii "open" oraz konkurs strzelecki dla par małżeńskich.

Organizatorem tych corocznych już zawodów byli: Gmina Grybów, ZMG ZOSP RP w Grybowie, Klub LOK "Snajper" z Nowego Sącza oraz OSP i Sołectwo Ptaszkowa.

Fundatorami pucharów, upominków dla par małżeńskich i gadżetów dla najmłodszych uczestników zawodów byli: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Gmina Grybów, MORD w Nowym Sączu,

Firma GOSDROB Family Nowy Sącz oraz Inspektorat ds. bezpieczeństwa w ruchu kolejowym w Nowym Sączu.

Swoją obecnością zawody wzbogacili: Pan Piotr Krok Wójt Gminy Grybów, Pan Andrzej Poręba Z-ca Wójta, Pani Maria Michalik Radna Gminy Grybów oraz Ks. proboszcz Józef Kmak.22 września 2016:Arena Narciarska Jaworki-Homole w Szczawnicy była terenem dwudniowych zmagań 80-ciu drużyn strażackich na IV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowo-Pożarniczej Strażaków OSP. W każdym dniu zawodów 18 i 19 września br. drużyny w trudnym terenie, na stoku narciarskim, miały do pokonania 12 różnych zadań technicznych, sprawnościowych i siłowych jak np: wejście po drabinie, łączenie węży, transport poszkodowanego na noszach, przenoszenie worków z piaskiem, bieg z aparatem powietrznym, przetaczanie opony, pokonanie tunelu itp. Naszą jednostkę reprezentowały 2 drużyny: męska i kobieca i obydwie spisały się bardzo dobrze. Drużyna kobiet w klasyfikacji końcowej zajęła miejsce I, a drużyna męska miejsce VI. Imprezę, której towarzyszyło wiele dodatkowych atrakcji jak: wybory Miss Strażackiej, stoiska producentów sprzętu pożarniczego, zawody w jedzeniu kiełbasy na czas, występ kapeli góralskiej itp. - zorganizowali Panowie Dariusz i Zbigniew Tokarscy, oraz ZW ZOSP RP woj. małopolskiego przy współpracy Areny Narciarskiej i Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.
Zdjęcia z olimpiady na stronie: www.pieniny24.plstarsze nowsze najnowsze

powrót do góry

Z wyjazdów:

Usuwanie śniegu
z Ośrodka Zdrowia
2013-01-30Usuwanie szerszeni
2012-08-23Pożar trawy
2012-03-17Udrożnianie przepustu
2012-02-252010-07-16
Pożar suchej trawy

2010-05-01
Wypadek drogowy

2010-01-19
Kolizja drogowa

2009-08-23
Likwidacja skutków opadów
(Filmy avi:)
2007-09-13
Usuwanie szerszeni

2007-04-26
Usuwanie mszyc


Straż oczami dzieci: